۱۸ به گزارش تکتم نیوز ،امین افقی معاون اموربندری و حوزه خزر این سازمان با اشاره به فعالسازی خط کشتیرانی حمل و نقل کانتینری منظم بین بنادر کاسپین و آکتائو اظهار کرد: به دنبال رایزنی و برنامه ریزی های انجام شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور قزاقستان و همکاری فعالان بندری ایرانی ، ماهیانه […]

به گزارش تکتم نیوز ،امین افقی معاون اموربندری و حوزه خزر این سازمان با اشاره به فعالسازی خط کشتیرانی حمل و نقل کانتینری منظم بین بنادر کاسپین و آکتائو اظهار کرد: به دنبال رایزنی و برنامه ریزی های انجام شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور قزاقستان و همکاری فعالان بندری ایرانی ، ماهیانه حداقل دو سفر به صورت مستمر، کشتی های کانتینربر نسل جدید با بالاترین ظرفیت حمل کانتینر در دریای خزر، انواع کالاهای صادراتی، ترانزیتی و واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی بین این دو بندر ایران و قزاقستان منتقل می کنند.
امین افقی با اشاره به پهلوگیری اولین شناور این خط جدید لاینری در بندر کاسپین حامل ۱۱۰ تی ای یو کانتینر افزود: با بهره مندی از مزیت های منطقه آزاد انزلی و مشارکت شرکت قزاق، ظرفیت جدید حمل دریایی بین ایران و قزاقستان در بندر کاسپین ایجاد شده و امکان استفاده از مزیت های قانونی و‌ظرفیتهای لجستیکی این منطقه برای تجار دو کشور فراهم آمده تا با ارزان ترین و سریعترین روش حمل، کالاهای خود را بین بنادر دو کشور حمل کنند.
دبیر شورای لجستیک منطقه با اشاره به ابتکار منطقه ازاد انزلی در راستای فعال شدن شاخه ایرانی کریدور چین – قزاقستان – ایران (بندر کاسپین) در سال ۹۷ خاطر نشان کرد: با استفاده از حمل و نقل ترکیبی، کالاها از طریق راه آهن چین و قزاقستان به بندر آکتائو و سپس با روش حمل و‌نقل ترکیبی از دریای خزر به ایران وارد و محصولات ایرانی نیز از همین مسیر صادر می شوند و تاکنون از مسیر این کریدور بیش از ۱۵۲۰۰ تی ای یو کانتینر به بندر کاسپین وارد یا صادر شده است.
دبیر کارگروه اقتصاد دریا محور مناطق آزاد کشور ادامه داد: با راه اندازی این خط کشتیرانی امکان ترانزیت کالا از جنوب آسیا، هندوستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به قزاقستان تسهیل می گردد و این مسیر تجاری را می توان به عنوان کریدور شمال – جنوب نوین دانست.
دبیر میزتجارت با اوراسیا منطقه با تشریح ظرفیت ایجاد شده توسعه شبکه ترانزیت بین المللی در دریای کاسپین ادامه داد: با ایجاد این خط کشتیرانی لاینر، تجار و بازرگانان می توانند از طریق منطقه آزاد انزلی به بازار دومین کشور بزرگ عضو اتحادیه اوراسیا و نیز یکی از کشورهای برتر عضو سازمان همکاری های شانگهای دسترسی راحت تر و سریع تری داشته باشند.