معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دولت مخالف تشکیل وزارت‌خانه خانواده است و معتقدیم بجای آن سازمان زنان و خانواده تشکیل گردد.

به گزارش تکتم نیوز، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعلام نظر مخالف دولت درباره تشکیل وزارتخانه خانواده گفت: با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای موافق نیستم از جهت اینکه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: خانواده باید در همه وزارتخانه ها نمود داشته باشد و قوانین، عملکردها، رویکردها و دستورالعمل‌ها باید با نگاه خانواده محوری وجود داشته باشد و اگر بخواهد که محدود در یک وزارتخانه و به یک بودجه محدود باشد قطعاً نمی‌تواند کارساز باشد.

انسیه خزعلی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که مانند سازمان محیط‌زیست، سازمان زنان و خانواده را داشته باشیم تا بتواند بر همه وزارت خانه‌ها به گونه‌ای نظارت و با آنها همکاری داشته باشد.

  • نویسنده : تکتم محمودی