۷۴ به گزارش تکتم نیوز؛ هیئت دولت چهارشنبه و پنج شنبه را تعطیل اعلام کرد. سخنگوی دولت گفت: با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد.

به گزارش تکتم نیوز؛ هیئت دولت چهارشنبه و پنج شنبه را تعطیل اعلام کرد. سخنگوی دولت گفت: با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد.

  • نویسنده : تکتم محمودی