از ابتدای اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی ( تاکسی و و انت بارها) ، تا کنون 10هزار و 300 خودرو در گیلان رایگان دوگانه سوز شد .

به گزارش تکتم نیوز، و به نقل مجتبی شکوری مدیر منطقه ، روند دوگانه سوز کردن رایگان خودروها از ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون ادامه داشته و ۱۰۳۰۰ دستگاه خودروتبدیل شد که این رقم حاکی از اضافه شدن متوسط ماهانه نزدیک به ۳۰۰ خودرو به خودروهای دوگانه سوز در گیلان می باشد .

مدیر منطقه گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۹۵ دستگاه خودرو در صف انتظار هستند افزود : « اجرای طرح دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی ( وانت بار و تاکسی های عمومی ، اینترنتی و تلفنی ) با اعلام شرکت و ثبت نام مالکان خودروها در سایت GCR.NIOPDC.IR و دریافت نوبت انجام می شود .»

  • نویسنده : تکتم محمودی