طی احکامی جداگانه از سوی مازیار علی‌پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت، در مراسمی با حضور مدیران استانی و شهرستانی، حمید بامدادی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب منطقه 3 رشت و رضا احسانبخش به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب منطقه 2 رشت منصوب شدند.

به گزارش تکتم نیوز، طی احکامی جداگانه از سوی مازیار علی‌پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت، در مراسمی با حضور چند تن از مدیران استانی و شهرستانی، حمید بامدادی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب منطقه ۳ رشت و رضه احسانبخش به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب منطقه ۲ رشت منصوب شدند.

همچنین به طور همزمان طی حکمی از سوی علی پور؛ مسعود رسولی کرباسدهی که پیش‌تر مدیریت منطقه ۳ امور آبفای رشت را بر عهده داشته است، به عنوان سرپرست دفتر توسعه پایدار مدیریت مصرف ومطالعات اجتماعی شرکت آبفای گیلان منصوب شد.