۷ به گزارش تکتم نیوز_ جلسه بررسی طرح مطالعاتی تالاب عینک امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با حضورمعاون مالی و اقتصادی ، مدیر منطقه چهار، مدیر املاک، مدیر حقوقی و مشاورین عمرانی شهردار و پیمانکار پروژه برگزار شد. توسعه و تدوین چشم انداز‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران به سمت […]

به گزارش تکتم نیوز_ جلسه بررسی طرح مطالعاتی تالاب عینک امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت و با حضورمعاون مالی و اقتصادی ، مدیر منطقه چهار، مدیر املاک، مدیر حقوقی و مشاورین عمرانی شهردار و پیمانکار پروژه برگزار شد.
توسعه و تدوین چشم انداز‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران به سمت تالاب عینک رشت و تعریف کاربری‌ها برای اجرای پروژه‌های متنوع سرمایه‌گذاری از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.
به گفته تیم مطالعاتی، ضوابط محیط زیستی و ضوابط توسعه مدیریت شهری در طرح مطالعاتی تالاب عینک مورد استفاده قرار گرفت و مطالعات جامع توسعه اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، بحث مخاطرات طبیعی، اقلیمی، محیط زیست، پوشش گیاهی و شبکه معابر دسترسی آن با استفاده از ضوابط طرح تفصیلی انجام گرفت.
در طرح مطالعاتی تالاب عینک رسیدن به یک تحلیل یکپارچه از شناخت در اولویت قرار گرفت تا به واسطه آن قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در تمامی حوزه‌های پهنه تالاب مشخص شود.
پس از مراحل اشاره شده چشم‌اندازی برای تالاب تحت عنوان پهنه‌ای آبی، سرزنده، فعال، برخوردار از هویت جمعی و توانمند در ارتقاء کیفیت محیط شهری ترسیم شد تا بدین وسیله علاوه بر ایجاد شغل برای ساکنان و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، زندگی دوباره به این محدوده برگردانده شود.

  • نویسنده : تکتم محمودی