۱۲ به گزارش تکتم نیوز _ جلسه بررسی روند اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری باحضور رحیم شوقی شهردار رشت محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی، نادر حسینی سخنگوی شورای اسلامی، مجید عزیزی رئیس شورای شهرستان […]

به گزارش تکتم نیوز _ جلسه بررسی روند اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری باحضور رحیم شوقی شهردار رشت محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی، نادر حسینی سخنگوی شورای اسلامی، مجید عزیزی رئیس شورای شهرستان رشت، معاونان شهردار و برخی از مدیران شهری برگزار شد.
در این جلسه حاضران ضمن تاکید بر لزوم مانع‌زدایی از روند اجرای عملیات پروژه رینگ ۹۰ متری و تسریع در فرآیند اجرای طرح‌های بازگشایی و ترافیکی، طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با پروژه رینگ ۹۰ متری شهر رشت را مورد بررسی قرار دادند.