۷ به گزارش تکتم نیوز، اکبر نیازی سرپرست سازمان، میزبان سجاد ده ده جانی بازرس کل استان گیلان بود. براین اساس دراین دیدار دو طرف در خصوص سازوکارها و راهکارهای افزایش همکاری های میان نهادی با اولویت اجرای قانون در مسیر تسهیل گری امور سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی به […]

به گزارش تکتم نیوز، اکبر نیازی سرپرست سازمان، میزبان سجاد ده ده جانی بازرس کل استان گیلان بود.
براین اساس دراین دیدار دو طرف در خصوص سازوکارها و راهکارهای افزایش همکاری های میان نهادی با اولویت اجرای قانون در مسیر تسهیل گری امور سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی به تبادل نظر پرداختند.
اکبر نیازی با تصریح برلزوم افزایش تعاملات و مراودات دو جانبه به منظور آشنایی بخش دولتی و خصوصی فعال در منطقه با فرصت های بهره گیری از ظرفیت های قانون برای هر گونه فعالیت شفاف و قانونی اقتصادی، اظهار داشت: بی تردید آگاهی بیش از پیش سرمایه گذاران از حقوق قانونی خود به تسهیل و توسعه فرصت ها و ظرفیت های تولید، صادرات و اشتغالزایی منجر می شود و این مهم زمینه اعتماد مضاعف فعالین اقتصادی برای گسترش فعالیت های صادرات محور خود را فرآهم می کند.
ده ده جانی مدیرکل بازرسی استان گیلان نیز در این دیدار گفت: منطقه آزاد انزلی از ظرفیت ها، فرصت ها و مزیت های قابل توجهی جهت تحقق راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، الگوسازی برای فعالیت سودآور اقتصادی براساس اجرای قانون و رونق فضای کسب و کار جهت کاهش ناهنجاری های اجتماعی برخوردار می باشند و بازرسی کل استان گیلان آمادگی خود را برای هر گونه همکاری در مسیر تسهیل گری و تسریع بخشی به فرآیندها و فعالیت های سرمایه گذاری در چارچوب قانون اعلام می دارد.