مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ضمن دیدار با شهردار رشت با ایشان پیرامون مباحث و تعاملات مشترک تبادل نظر کرد.

به گزارش تکتم نیوز، سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به همراه سجاد پورموسی رئیس اداره
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت با رحیم شوقی شهردار رشت دیدار و پیرامون مباحث و تعاملات مشترک گفت‌وگو کردند‌.
تقویت سطح همکاری و تعاملات بیشتر بین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری که یکی از ادارات دارای نیروی
کارگری است از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.