۶ به گزارش تکتم نیوز، نائب رئیس شورا در هشتاد و نهمین جلس شورای رشت با اشاره به اینکه ارتباطات خوبی ما بین شورا و آب و فاضلاب وجود دارد اظهار کرد: متاسفانه همه روزه تماس هایی با بنده و دیگر همکاران شورایی بابت مشکل آب و فاضلاب در رشت برقرار می شود و باید […]

به گزارش تکتم نیوز، نائب رئیس شورا در هشتاد و نهمین جلس شورای رشت با اشاره به اینکه ارتباطات خوبی ما بین شورا و آب و فاضلاب وجود دارد اظهار کرد: متاسفانه همه روزه تماس هایی با بنده و دیگر همکاران شورایی بابت مشکل آب و فاضلاب در رشت برقرار می شود و باید برای رفع این مشکل بزرگ با نمایندگان مجلس و استاندار گیلان رایزنی صورت گیرد.
هادی رمضانی با بیان اینکه میتوان از قدرت حاکمیتی استاندار گیلان به منظور رفع مشکل فاضلاب استفاده شود افزود: در مناطقی همچون آج بیشه، پستک و.. مشکلات فاضلاب بشدت به چشم می خورد و در نقشه راه ارائه شده امروز پیرامون طرح های آب و فاضلاب در این باره چیزی مشاهده نشد.
وی با تاکید به اینکه شورا به منظور رفع مشکلات فاضلاب نهایت همکاری را با آب و فاضلاب دارد افزود: بارها شاهد کنده کاری های فراوان مربوط به آب و فاضلاب در سطح شهر بوده و هستیم و در گذشته نیز یک بار دیگر با این روند مواجه شدیم و شورا و شهرداری رشت تا کنون نهایت همکاری را با آب و فاضلاب با هدف رفع مشکلات شهروندان داشته است ولی معتقدم نباید نقاط مختلف شهر را زخمی کنیم و سپس بمدت طولانی به حال خود رها کنیم تا برای شهروندان چالش ایجاد شود.