مدیر روابط عمومی دادگستری گیلان از دستگیری شخصی که با جعل عنوان راننده مقام قضایی از شهروندان به بهانه کارسازی در پرونده آنها اخاذی و کلاهبرداری می کرد خبر داد

روابط عمومی دادگستری گیلان از دستگیری شخصی که خود را مرتبط با احد از قضات مرکز استان معرفی می کرد و از این طریق از شهروندان به بهانه کارسازی پرونده آنها اخاذی و کلاهبرداری می کرد توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خبر داد.
شهریار فیروزان مدیر روابط عمومی و رسانه دادگستری استان گیلان با اعلام این خبر افزود: این شخص با جعل عنوان راننده مقام قضایی از شهروندان به بهانه کارسازی در پرونده آنها اخاذی و کلاهبرداری می کرد که غروب امروز با دستور قضایی دادستان دستگیر شد.