۱۵ به گزارش تکتم نیوز ، در ادامه سلسله جلساتی با موضوع تعیین تکلیف معابر فاقد نام و به روز رسانی سامانه جامع نامگذاری معابر شهری رشت که به دستور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی رشت در مناطق پنجگانه شهری رشت در حال انجام است، نهم خردادماه ۱۴۰۲ نشستی در دفتر سید مهدی طبایی […]

به گزارش تکتم نیوز ، در ادامه سلسله جلساتی با موضوع تعیین تکلیف معابر فاقد نام و به روز رسانی سامانه جامع نامگذاری معابر شهری رشت که به دستور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی رشت در مناطق پنجگانه شهری رشت در حال انجام است،
نهم خردادماه ۱۴۰۲ نشستی در دفتر سید مهدی طبایی رشتی، مدیر منطقه پنج شهرداری رشت برپزار امروز شد.
در این جلسه به ریاست تاج شهرستانی مسئولان این حوزه از شهرداری رشت و روسای نواحی منطقه پنج در آن حضور داشتند مطرح شد: با توجه به رویکردهای شهرداری رشت در جهت هوشمندسازی مدیریت شهر و با اهداف شهروند محور ، تسهیل در آدرس یابیها و ارسال مرسولات پستی لازم است نارساییهای موجود در این حیطه طی زمان بندی های مشخص رفع گردد.
در این راستا در این جلسه مقرر شد در گام اول استعلام معابر فاقد نام از سوی واحد شهرسازی حقوقی اخذ شده و در گام بعدی نسبت به تعیین تکلیف معابر فاقد نام و نامگذاری آنها اقدام شود.

همچنین مقرر شد ظرف یکماه تابلوهای مخدوش مربوط به معابر منطقه پنج رشت تعویض و در معابر دارای نام مصوب فرآیند نصب پلاک اجرایی شود.
ضمن آنکه روسای نواحی مناطق شهری نیز پس از طی جلسه ای آموزشی از سوی سازمان فاوا برای ثبت اطلاعات توصیفی مربوط به معابر وارد عمل شوند.

تاج شهرستانی در این جلسه تاکید داشت: منطقه پنج شهرداری رشت به لحاظ قرار گیری در ورودی شهر رشت از سمت پایتخت و بسیاری استانهای کشور ، جایگاه ویژه ای دارد و لازم است این منطقه از حیث نصب تابلوهای مسیر یابی، سیما منظر، فضای سبز شهری، اصول شهرسازی و مواردی از این قبیل استاندارد سازی شود.

تاج شهرستانی تاکید کرد: گردشگران در بدو ورود به شهر رشت ناخود آگاه هویت بصری شهر را مورد ارزیابی قرار خواهند داد و این مهم باید همواره مد نظر مدیریت شهری باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت بر این نکته نیز تاکید کرد که مدیریت شهری رشت باید افق پنجاه ساله ای در نوسازیهای مناطق شهری در نظر گیرد و نیروی خود را در مجاب سازی شهروندان برای عقب نشینی و همیاری در تعریض معابر بکار گیرند ، چرا که تعریض سازیها در نهایت سبب روان‌سازی ترافیک خواهد شد و نفع آن مستقیما به خود شهروندان باز خواهد گشت.
وی گفت: هر تصمیم صحیح و آینده نگرانه در مدیریت شهر ، به منزله ثروت و داشته ای برای نسل آینده و فرزندان این شهر است.
تاج شهرستانی افزود: شهر رشت در تمامی مناطق دارای آب و هوای یکسانی است و رعایت اصول شهرسازی است که سبب ترقی، زیباسازی و برند سازی هر منطقه از شهر رشت خواهد بود.
وی همچنین گفت: نگاه مدیریتی به منطقه مسکن مهر باید ویژه باشد و از آنجا که این منطقه در سالهای اخیر، طبق ضوابط و با مطالعه ساخته شده باید با نگاهی بعنوان پایلوت که برخوردار از اصول شهرسازی نوین و امکانات حمل و نقلی مناسب است به آن نگاه کرد.

سید مهدی طبایی نیز ضمن تایید موارد مطرح شده اظهار داشت، ایجاد در آمدهای پایدار برای شهرداریها و متکی نبودن به ماده صد، راهکاری است که باید به چگونگی تحقق آن پرداخت.

در این جلسه مطرح شد هم اکنون ۶۵۸ معبر فاقد نام در منطقه پنج شهرداری رشت موجود است و پایلوت نامگذاری های معابر مربوط به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در منطقه پنج شهرداری رشت اجرایی شده و آماده ثبت در سامانه جامع است.