با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نشست کمیته نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه در سالن اجلاس این معاونت، برگزار شد

به گزارش تکتم نیوز ؛ با حضور دکتر مصطفی گل شکن_ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مدیران این معاونت ، نشست کمیته نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه، برگزار شد.
در این نشست ، ضمن بررسی مسائل مربوط به نقل و انتقالات کارکنان، تصمیمات لازم در خصوص بهبود این فرایند در دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، اتخاذ شد.