در پنجمین دوره اعتباربخشی ملی که از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور صورت گرفت، بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا، موفق به کسب رتبه یک گردید.

به گزارش تکتم نیوز؛ در پنجمین دوره اعتباربخشی ملی که از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور صورت گرفت، بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا، موفق به کسب رتبه یک گردید.
دکتر عقیل قلی‌پور- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشت: در ارزیابی اعتباربخشی دوره پنجم بیمارستان‌های کشور، بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا برای اولین بار موفق به ارتقای رتبه اعتباربخشی از درجه دو به درجه یک شد.

دکتر قلی‌پور با بیان اینکه سلامت جامعه یکی از مهم‌ترین نیازها و اساسی‌ترین حقوق شهروندان و همچنین از اولویت‌های اصلی به رسمیت شناخته شده است. اهمیت نظام سلامت در هر جامعه و بررسی اعتباربخشی خدمات بهداشتی درمانی از نظر کیفیت ارائه خدمت، روش، فرآیند کار و تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته شده‌ترین روش‌های ارزیابی نظام‌مند مبتنی بر کیفیت و ایمنی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت در راستای دستیابی به اهداف متعالی خود و در نهایت تعیین درجه اعتبار هر مرکز است.