۹ به گزارش تکتم نیوز، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و ورسیه و سازمان توسعه تجارت؛ مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تِوِر روسیه در دفتر تهران سازمان با اکبر نیازی، سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص سازوکارهای توسعه روابط با ایران و ترانزیت کالاهای روسی به بازارهای منطقه ای کشورمان به تبادل نظر […]

به گزارش تکتم نیوز، با همکاری اتاق بازرگانی ایران و ورسیه و سازمان توسعه تجارت؛ مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تِوِر روسیه در دفتر تهران سازمان با اکبر نیازی، سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص سازوکارهای توسعه روابط با ایران و ترانزیت کالاهای روسی به بازارهای منطقه ای کشورمان به تبادل نظر پرداختند.

نیازی، با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی با بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی که زمینه تسهیل و تسریع در فرآیندهای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی را فرآهم می کند و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود در کریدورهای بین المللی و نزدیکی به قطب های جمعیتی و صنعتی ایران، بهشت سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود، اظهار داشت: وجود دو مجتمع بندری انزلی و کاسپین، و طرح ملی اتصال این منطقه به خط ریل سراسری ایران که علاوه بر وصل کردن دو دریای شمالی و جنوبی کشور، زمینه فعال سازی کریدور شمال-جنوب را فرآهم می کند در کنار وجود سابقه همکاری در حوزه های مختلف بازرگانی، فرصت های مضاعف سرمایه گذاری مشترک تولیدی-صنعتی در زمینه های متنوع کاری را به صورت مشترک فی مابین بخش خصوصی دو طرف مهیا می کند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به چند بعدی بود ظرفیت های منطقه متبوع خود و استان تِوِر روسیه، پیشنهاد خواهر خواندگی با یکی از مناطق ویژه اقتصادی و گردشگری آن استان را مطرح کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعات قابل برنامه ریزی همکاری در۵۰ طرح سرمایه گذاری امکان سنجی شده سازمان بهمراه برگزاری رویدادهای مشترک تجاری، نمایشگاهی است.