محمد تقی مهدیزاده طی نشستی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی ضمن تقدیر از کارکنان روابط عمومی بر اهمیت آگاه سازی مشترکین و استماع نظرات و انقادات مردمی تاکید کرد.

به گزارش تکتم نیوز،
در این نشست مهدیزاده گفت: در عصر ارتباطات، اطلاع رسانی سریع و درست اهمیت ویژه ای دارد و شایسته است که زحمات و فعالیت های کارکنان خدوم صنعت برق همچون ادوارگذشته با سرعت و دقت وی تاکید کرد: تابستان سالجاری نیاز مبرمی به همراهی مردم و مسئولان برای گذر از پیک تابستان داریم و ضروری است اطلاع رسانی گسترده به ویژه در بحث مشوق های مدیریت مصرف برق انجام شود.مدیرعامل توزیع برق گیلان در پایان به پاس زحمات کارکنان دفتر روابط عمومی و عناوین کسب شده توسط این دفتر با اهداء لوح ، تقدیر و تشکر بعمل آورد.