۶ به گزارش تکتم نیوز، سید شمس شفیعی با حضور در محلات ولکس و حمیدیان پیگیر مشکلات شهروندان در این مناطق شد. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا توجه به محلات کم برخوردار را جز سیاست‌های شورای ششم دانست و گفت: در برخی از کوچه ها به قدری وضعیت آسفالت وخیم بود که در […]

به گزارش تکتم نیوز، سید شمس شفیعی با حضور در محلات ولکس و حمیدیان پیگیر مشکلات شهروندان در این مناطق شد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا توجه به محلات کم برخوردار را جز سیاست‌های شورای ششم دانست و گفت: در برخی از کوچه ها به قدری وضعیت آسفالت وخیم بود که در روزهای بارانی مردم در این مناطق برای تردد با مشکل مواجه بودند. بر اساس سیاست‌گذاری شورای ششم سازمان عمران به صورت عادلانه در مناطق پنجگانه و ۵۵ محله شهر رشت در حال خدمت رسانی است.
وی با اشاره به سیاست‌های شورا مبنی بر رفع محرومیت زدایی تصریح نمود: تا کنون بیش از ۱۵۰ کوچه بزرگ در شهر آسفالت شد و در دور سوم، خدمات رسانی را از منقه ۴ آغاز کردیم. و این سیاست تا رفع محرومیت هم در داخل معابر اصلی و فرعی مرکزی شهر و خصوصا مناطق حاشیه و محروم دور شهر ادامه خواهد داشت.