بنا بر اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور که نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد زمان و مشمولین استعفا به‌منظور داوطلبی در انتخابات مجلس معین گردید.

به گزارش تکتم نیوز، با عنایت به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، وزارت کشور موظف است بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حداقل ۷ ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را جهت استعفا مشمولین موضوع ماده ۲۹ قانون از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عمومی برساند.

لذا در راستای اجرای تکلیف مذکور به پیوست اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور به منظور اطلاع و انتشار عمومی ارسال میگردد.