همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و شرکت فومن شیمی با موضوع اهمیت اهدا پلاسما و مزایای آن برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوز،
همایش مشترک شرکت توسعه پلاسما درمان خزر و شرکت فومن شیمی در سالن همایش های شرکت
فومن شیمی برگزار شد. در این همایش در ارتباط با موضوع پلاسمای خون انسان و فرآیند اهدای آن،
شرایط لازم برای داوطلبان اهدا، فراورده های بیولوژیک تولید شده از پلاسما، اهمیت اهدای پلاسمای
خون و لزوم تهیه این فراورده ، جایگاه این صنعت در ایران و دغدغه های موجود جهت تامین این دارو
ها برای بیماران خاص و نجات زندگی آنها و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی آنها توضیحات لازم ارائه
گردید . و در پایان همایش ، به پاس مشارکت صمیمانه کارکنان محترم شرکت فومن شیمی در امر انسان
دوستانه اهدای پلاسما، توسط شرکت توسعه پلاسما درمان خزر، از ایشان تقدیر بعمل آمد.