مدیر درمان تامین اجتماعی به همراه تیمی از کارشناسان خبره درمان روز یکشنبه 17اردیبهشت، به منظور پایش عملکرد و بررسی کیفت خدمات، از مراکزدرمانی تابعه غرب گیلان بازدید نمود.

به گزارش تکتم نیوز،
در این بازدیدها دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان خطاب به روسای مراکز و همکاران اظهار داشت در کلیه مراکز درمانی تامین اجتماعی، ارتقا کیفیت خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد تا با استفاده بهینه از امکانات در اختیار و ارائه خدمات درمانی با کیفت و بهتر، شاهد افزایش رضایتمندی کلیه دریافت کنندگان خدمت به ویژه بیمه شدگان عزیز باشیم.
دکتر حسین ابراهیمی با بیان اینکه کسب رضایتمندی بیمه شدگان از اولویت های مهم و اصلی مدیریت درمان استان است افزود؛ به همین منظور تیمی متشکل از کارشناسان خبره درمان طی برنامه ای مدون از پیش تدوین شده، از کلیه مراکز تابعه سطح استان بازدید بعمل می آورند و کیفیت خدمات درمانی، نحوه ارائه آن به دریافت کنندگان و عملکرد مراکز را پایش و مورد بررسی قرار می دهند.
شایان ذکر است که در این دوره از بازدیدها مدیر درمان تامین اجتماعی استان که به اتفاق تیم بازرسی از مراکز درمانی اسالم، تالش و آستارا بازدید نمود، با همکاران شاغل در این مراکز نیز به منظور بررسی وضعیت شغلی و شرایط کاری ایشان دیدار و گفتگو نمود و افزود؛ نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است، از همین رو باید با پرورش نیروهای متخصص و خبره و نیز توجه ویژه به مسائل، درخواستها و فراهم نمودن رفاهیات آنها، سطح رضایتمندی همکاران را افزایش دهیم؛ چراکه این امر نهایتا منجر به افزایش رضایتمندی مردم و بیمه شدگان خواهد شد.