رحیم شوقی شهردار رشت به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی بازدیدی از منطقه یک شهری به عمل آورد و در جریان این بازدید یوسف یزدانی به عنوان مدیر جدید منطقه یک معارفه شد.

به گزارش تکتم نیوز_ رحیم شوقی شهردار رشت با همراهی رئیس و اعضای شورای اسلامی از منطقه یک شهری بازدید به عمل آورد.

لازم به ذکر است، در جریان بازدید شهردار رشت جلسه تودیع محمد دانش شکیب و معارفه یوسف یزدانی به عنوان مدیر جدید منطقه یک نیز با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت، هادی رمضانی نایب رئیس شورا، سید شمس شفیعی، سید حسین رضویان، حسن کریمی کرنق، رضا عاشری ، نادر حسینی و مسعود عباس نژاد از دیگر اعضای شورای اسلامی برگزار شد.

شایان ذکر است در حین برگزاری مراسم از زحمات محمدپورناصرانی در طول دوران مدیریت منطقه یک نیز تقدیر به عمل آمد.