بازرس کل استان گیلان از طرح توسعه زراعت چوب شهرستان شفت بازدید کرد.

به گزارش تکتم نیوز، بر اساس بازرسی‌های انجام گرفته در سال‌های گذشته از عرصه‌های کشت چوب استان گیلان و با توجه به اهمیت صنعت چوب برای کشور و استان و مشاهده عدم تحقق تکالیف اداره‌کل منابع طبیعی استان در این زمینه، بازرسی کل استان گیلان ضمن نامه هشداری به اداره کل مذکور خواستار تحقق بخشیدن به تکالیف خود در زمینه زیر کشت بردن عرصه‌های تعریف شده برای کشت درخت شد.

لذا اداره‌کل منابع طبیعی استان گیلان متعهد گردید تا پایان سال ۱۴۰۱، هفتاد درصد از تکالیف خود در زمینه کاشت درخت را محقق و به آن جامه عمل بپوشاند.

در همین راستا ده‌ده‌جانی بازرس کل استان گیلان، در خصوص نحوه انجام تکالیف قانونی اداره‌کل منابع طبیعی استان گیلان برای زراعت چوب و احصاء مشکلات و آسیب‌های موجود و همچنین عقب‌ماندگی‌های اداره‌کل مذکور از برنامه‌های تکلیفی و در راستای حل موانع و مشکلات، از عرصه‌های مورد نظر برای طرح توسعه زراعت چوب در روستای خرفکل شهرستان شفت بازدید کرد.

در این بازدید که کرم‌زاده مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان و معاونان و ناظرین پروژه و معاون نظارت و بازرسی استان گیلان نیز حضور داشتند، میزان پیشرفت زراعت چوب نسبت به قبل در حد قابل قبولی ارزیابی گردید و از ۸۰۰ هکتار موجود، حدود ۶۰۰ هکتار در این محدوده زیر کشت رفته بود و مراحل تکمیلی آن نیز در دست اقدام بود که بازرس کل استان گیلان با مشاهده وضعیت موجود از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته قدردانی و با لحاظ اهمیت موضوع خاطرنشان کرد که بازرسی‌کل استان گیلان تا تحقق کامل کلیه پروژه‌های مربوطه، موضوع را پیگیری و مستمرا بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد.