۱۸ رشت بزرگترین شهر شمال و یکی از کلانشهرهای کشور است که فرهنگ و مردمش زبانزد ایرانیان بوده وهست.حتی استاندار فقید قهرمانی چابک رشت را ویترین شهرهای شمال کشور میدانست اما این شهر مشکلاتی دارد که سالها بلکه دهه ها گریبانگیر این شهر بوده اند.شهری که برای رفع مشکلاتش به مسؤلینی نیاز دارد که بتوانند […]

رشت بزرگترین شهر شمال و یکی از کلانشهرهای کشور است که فرهنگ و مردمش زبانزد ایرانیان بوده وهست.حتی استاندار فقید قهرمانی چابک رشت را ویترین شهرهای شمال کشور میدانست اما این شهر مشکلاتی دارد که سالها
بلکه دهه ها گریبانگیر این شهر بوده اند.شهری که برای رفع مشکلاتش به مسؤلینی نیاز دارد که بتوانند از پس مشکلات شهر بر بیایند و آینده نگر باشند.سالهاست که در رشت پروژه ی بزرگی افتتاح نشده است که مردم به آن افتخار کنند.طرحهای در حال اجرا نیز نیاز رشت را مرتفع نمیکنند چرا که طرحهای بزرگ و اجرای آن مدیرانی میخواهد که اندیشه های بزرگ در سر داشته باشند و واقعا دلسوز شهر باشند.در طول دو دهه ی اخیر شهرهای همتراز رشت شاهد اجرای طرحهای بزرگی بوده اند در حالیکه رشت آنطور که باید و شاید رشد نداشته است.در این شرایط اعضای شورای شهر در ادوار مختلف نتوانسته اند مدیران کارآمدی انتخاب کنند و عدم هماهنگی و احیانا ندادن اختیارات کافی به شهرداران ،طول مدیریت بر شهرداری رشت را کوتاه کرده است بطوریکه مدتش به دو سال و در بعضی موارد به یک سال هم نمیرسد،چرا که شهرداران موفقی که در شهرهای دیگر عملکرد خوبی داشته اند نیز پست شهرداری رشت را قبول نمیکنند انگار میدانند که با شورای شهر کنار نخواهند آمد.در هرحال بهتر است که اعضای شورای شهر بجای اینکه کرسی شورای شهر را به مثابه سکوی پرتاب بدانند و از همین حالا چند نفرشان به فکر نمایندگی مجلس باشند، با همدلی و همفکری مشغول برطرف کردن مشکلاتی باشند که شهر باران را در گیر کرده است.با اینکه نمیتوان منکر بعضی از اقدامات خوب شد اما،اصلا کافی به نظر نمیرسد و با گذشت سالهای متمادی،رشت نتوانسته به جایگاه واقعی اش برسد.امیدواریم که شهری داشته باشیم که رشتوندان بیش از پیش به آن افتخار کنند

  • نویسنده : علی سیفی