در راستای اجرایی سازی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی، هفتمین نشست کارگروه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوز ؛ در راستای اجرایی سازی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی، هفتمین نشست کارگروه بین المللی سازی ، با حضور اعضای این کارگروه در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، برگزار شد.
دراین نشست ، ضمن بررسی شاخص های کارگروه تخصصی این حوزه، راهکارهای پیشنهادی در جهت جذب دانشجوی خارجی در رشته داروسازی، مورد تاکید قرار گرفت.

گفتنی است ؛ نشست مذکور، با حضور دکتر آبتین حیدرزاده- دبیر برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی، دکتر ایمان علیزاده- مدیر امور بین الملل دانشگاه، دکتر داود روستایی- مسئول کارگروه بین المللی سازی ، سرپرست دانشکده داروسازی، معا‌ون آموزشی دانشکده داروسازی و جمعی از اعضای این کارگروه در سالن (کارگاه) شهید دکتر منصف معاونت آموزشی دانشگاه ، برگزار شد.