یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت ضمن رد هرگونه شائبه ورود مجدد زباله به محل لندفیل سراوان گفت: برای اجرای پروژه بهسازی لندفیل سراوان جهت کاور کردن و عملیات پشته سازی دفنگاه در راستای رفاه مردم شریف و صبور منطقه سراوان و خروج از وضع موجود از مواد ریجکتی شرکت کود آلی لاکان استفاده می‌شود.

به گزارش تکتم نیوز _ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت با رد هرگونه شائبه ورود مجدد زباله خام به محل لندفیل سراوان اظهار داشت: در حال حاضر و بنا به دستور استاندار گیلان از ابتدای امسال تاکنون هیچ گونه زباله‌ای وارد محل لندفیل سراوان نشده است.

یزدانی با بیان اینکه شهرداری اجازه هیچگونه وقفه‌ای را در مسیر اجرای پروژه بهسازی لندفیل سراوان به شرکت پیمانکار نمی دهد اضافه کرد: طبق طرح اولیه شرکت پیمانکاری، پروژه بهسازی لندفیل سراوان از مواد ریجکتی شرکت کود آلی که تفکیک شده و خشک هستند به همراه سنگ و مصالح برای اتمام فرآیند کاور کردن محل دفن به شکل بهینه استفاده شده تا بدین سبب هزینه اجرای پروژه نیز افزایش پیدا نکند.