شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته 6 ميليارد و 800 ميليون مترمكعب گاز به مشترکین در حوزه های مختلف مصرف تحویل داده است.

به گزارش تکتم نیوز، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان این مطلب اظهار داشت: این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان این‌که بخش نیروگاهی استان در سال گذشته ۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است، گفت: این میزان نسبت به سال پیش از آن حدود ۳ درصد کاهش داشته که علت آن اعمال محدودیت مصرف به نیروگاه ها برای حفظ پایداری جریان گاز مشترکین خانگی است
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در ادامه با اعلام مصرف ۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون مترمکعب گاز توسط خانوارهای گیلانی در سال گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه این میزان نسبت به سال پیش از آن حدود ۲ درصد کاهش داشته که با توجه به جذب حدود۴۰ هزار مشترک جدید، آمار مناسبی بوده و نشان دهنده رعایت صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز توسط مشترکین خانگی است
جمال نیکویی همچنین درخصوص مصرف گاز در سایر حوزه های مصرف بیان کرد: پس از بخش نیروگاهی و خانگی، بخش صنعتی و کشاورزی با ۵۰۹ میلیون مترمکعب گاز، رتبه سوم بیشترین میزان مصرف گاز را در استان در اختیار دارد و پس از آن بخش های حمل و نقل با ۳۴۵ میلیون مترمکعب و تجاری با ۲۶۲ میلیون مترمکعب قرار دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در خاتمه ابراز امیدواری کرد تا با برنامه ریزی های به عمل آمده، تحویل گاز به حوزه های مختلف مصرف در استان همانند سال های گذشته به صورت مستمر و پایدار ادامه یابد.