مطابق با روال سه شنبه های هر هفته، ملاقات چهره به چهره فرماندار رشت با مراجعان مردمی، این بار در دو حوزه بخشداری کوچصفهان و لشت نشاء برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوز، دکتر حمیدرضا امام پناهی با حضور در دو حوزه بخشداری کوچصفهان و لشت نشاء، به همراه بخشداران مربوطه از نزدیک پاسخگوی مراجعان بوده و دستورات لازم در جهت بررسی و حل مشکلات مطرح شده را صادر کرد.

فرماندار رشت در بازگشت از کوچصفهان و لشت نشاء نیز با مراجعه کنندگان به فرمانداری دیدار و دستورات لازم در راستای حل مشکل آنان را صادر نمود.

گفتنی است از ابتدا، معاونین فرمانداری شهرستان رشت، پاسخگوی مراجعان مردمی بودند.

  • نویسنده : تکتم محمودی