به گزارش تکتم نیوز به منظور رفاه حال شهروندان فهیم و عدالت در اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق پنجگانه عملیات روکش آسفالت کوچه شهید مهر شریف واقع در محدوده منطقه یک، توسط سازمان عمران و بازآفرینی و مدیریت منطقه یک شهرداری رشت به انجام رسید. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری […]

به گزارش تکتم نیوز
به منظور رفاه حال شهروندان فهیم و عدالت در اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق پنجگانه عملیات روکش آسفالت کوچه شهید مهر شریف واقع در محدوده
منطقه یک، توسط سازمان عمران و بازآفرینی و مدیریت منطقه یک شهرداری رشت به انجام رسید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات روکش آسفالت کوچه شهید مهر شریف واقع در بلوار معلم در محدوده منطقه یک، امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط اکیپ‌های عمرانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری و مدیریت منطقه یک شهرداری رشت به انجام رسید.

لازم به ذکر است، شهرداری رشت در راستای تامین رفاه حال شهروندان، ارتقای کیفیت سطح زندگی، بهبود تردد خودروها و عدالت در اجرای پروژه‌های عمرانی عملیات آسفالت کوچه‌ها و معابر سطح شهر را در اولویت کاری خود قرار داده و پروژه‌های مذکور را به صورت تدریجی و با استفاده از شرایط مساعد جوی به پیش می‌برد.