۱۴ به گزارش تکتم نیوز، حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری در هفتادو نهمین جلسه شورا با قدر دانی از تلاش های یکساله مجموعه شهرداری رشت اظهار کرد: احداث سرویس های بهداشتی از جمله نیازهای شهر است و متاسفانه بودجه ای که در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا […]

به گزارش تکتم نیوز، حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری در هفتادو نهمین جلسه شورا با قدر دانی از تلاش های یکساله مجموعه شهرداری رشت اظهار کرد: احداث سرویس های بهداشتی از جمله نیازهای شهر است و متاسفانه بودجه ای که در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا کرده بود بدون نتیجه باقی ماند.
وی به وضعیت پسماند رشت اشاره کرد و گفت : متاسفانه فرهنگ سازی پیرامون تفکیک زباله از مبدا به خوبی اقدام نمی شود و از سازمان پسماند شهرداری رشت تقاضا دارم که با دقت بیشتری نسبت به مبحث تفکیک زباله از مبدا اقدام کند.