با رای هیات داوران جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق در تابستان ۱۴۰۱، شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در بخش “ارتباط با مطبوعات” به عنوان دستگاه برتر در بین شرکت های برق منطقه ای کشور معرفی شد.

به گزارش تکتم نیوز؛ در جریان برگزاری آیین اختتامیه جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق که با حضور مقام عالی وزارت نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور برگزار شد، دستگاه های برتر در محورهای مورد ارزیابی با اعلام آرای هیات داوران معرفی شدند.
بر اساس آرای صادره، روابط عمومی برق منطقه ای گیلان در محور معرفی برترین‌های روابط عمومی‌های شرکت‌های برق منطقه ای کشور در بخش “ارتباط با مطبوعات” به عنوان دستگاه برتر کشور در میان سایر شرکت های برق منطقه ای ، معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.