استاندار گیلان از افزودن سه شهر جدید به شهرهای استان خبر داد و گفت: در اجرای تبصره 5 ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستاهای " طاهر گوراب، چوکام و ضیابر" به عنوان شهرهای جدید استان گیلان تصویب و اعلام شدند.

به گزارش تکتم نیوز، دکتر اسدالله عباسی در این باره افزود: شهر جدید چوکام از توابع شهرستان خمام و شهرهای طاهر گوراب و ضیابر از توابع شهرستان صومعه سرا هستند.

با پیگیری های انجام شده از سوی استانداری گیلان و با این تقسیمات جدید شرایط دو شهر طاهرگوراب و ضیابر پیش از این اعلام شده بود و در جدول تبدیل وضعیت روستای ضیابر مرکز بخش ضیابر شهرستان صومعه سرا توضیح داده شد که ، ” برخورداری از منابع درآمدی پایدار ، وجود ۶۷۰ واحد تجاری و کارگاهی ، استقرار در مسیر اصلی اتوبان رشت به تالش ، استارا ، فومن و پونل – عبور از جاده ترانزیتی موسوم به جاده بین المللی تهران- استارا- اردبیل – آذربایجان با استناد به تبصره ۵ ماده یک اصلاحیه سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و نظر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری و دستور مقام عالی وزارت کشور ، تبدیل روستای ضیابر به شهر پیشنهاد و موافقت شد.

استان گیلان با این سه شهر جدید هم اکنون ۵۵ شهر دارد. جمعیت استان تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون و ۵۶۳ هزار نفر و تعداد شهرستان ها ۱۷ شهرستان با یک میلیون و ۶۹۴ هزار جمعیت شهری است.