۱۷ به گزارش تکتم نیوز، پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر رشت با محوریت ارایه گزارش شرکت “به روب” در خصوص ساماندهی پسماند خشک برگزار شد. رییس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهر با تاکید بر حل مشکل پسماند گفت: با برنامه ریزی دقیق و تلاش […]

به گزارش تکتم نیوز، پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر رشت با محوریت ارایه گزارش شرکت “به روب” در خصوص ساماندهی پسماند خشک برگزار شد.
رییس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهر با تاکید بر حل مشکل پسماند گفت: با برنامه ریزی دقیق و تلاش در جمع آوری پسماند خشک می‌توان بخشی از مشکل پسماند را کاهش داد.
حسن کریمی کرنق با اشاره به نقش به سزای تبلیغات بیان نمود: شرکت مربوطه در حوزه تبلیعات ضعیف عمل نمود و حتی در اداره‌ای که حضور دارم صحبتی از چنین نرم افزاری وجود ندارد. باید با تبلیغات هدفمند و ساخت تیزر برای صدا و سیما استفاده از این نرم افزار برای شهروندان جهت فروش پسماند خشک به یک فرهنگ تبدیل شود.
علیرضا تاج شهرستانی عضو کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر با انتقاد از عملکرد شرکت به روب گفت: انتظارات بیش از اقداماتی است که شرکت انجام داده .
مجید عزیزی عضو کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از عملکرد شرکت به روب گفت: خروجی کار شرکت به روب مشخص نیست و بازتاب این عملکرد باید مشخص باشد. باید از ظرفیت صدا و سیما جهت فرهنگ سازی استفاده شود.