فرماندار رشت با شرکت در جشنواره زبان مادری رشت، اظهار داشت: زبان مادری، بخش جداناشدنی از هویت تاریخی و ملی ما است.

به گزارش تکتم نیوز، دکتر حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر امروز سه شنبه با شرکت در جشنواره زبان مادری در پیاده راه فرهنگی که به همت سازمان فرهنگی شهرداری رشت، در ۲۱ فوریه هر سال و به ابتکار یونسکو در سرتاسر جهان گرامی داشته می‌شود؛ اظهار داشت: اهمیت فراگیری زبان مادری برای فرزندان کوچک و نوجوان ما در این نکته نهفته که این زبان ها حاوی پیام های ارزشمندی اند که از دل تاریخ و با گذشت قرون به ما رسیده است و ما برای شناخت کافی از فرهنگ و سرزمین خود و حفظ ارتباط با نیاکانمان، نیازمند تسلط و تکلم به زبان مادری می باشیم.

فرماندار رشت با اشاره به نقش تنوع زبانی در حفظ فرهنگ کشورها، گفت: زبان های محلی و مادری اقوام کشورمان بخشی از هویت ملی و تاریخی ایران و عامل یکپارچگی و پیوند باشندگان آن بوده و وجود تنوع زبانی در نقاط مختلف کشور، زیبایی خاصی به این سرزمین کهن بخشیده است.

وی افزود: از آنجایی که مرگ هر زبان به معنای از دست رفتن آداب، تاریخ و فرهنگ بخشی از ساکنین زمین است؛ ما گیلانیان باید با افتخار به گذشته تاریخی خود؛ در تقویت هویت فرهنگی، حفظ سنن و زبان مادری خود کوشا باشیم.