رتبه یک اعتبار بخشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تامین اجتماعی رشت، در ارزیابی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمدید شد

به گزارش تکتم نیوز،
دکتر محمد حسن وکیل زاده سرپرست بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت طی پیامی ضمن تبریک احراز رتبه یک
اعتبار بخشی این بیمارستان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، از تلاشهای پرسنل بیمارستان درراستای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی تقدیر و تشکر نمودو این موفقیت را نتیجه زحمات و کار تیمی همه همکاران دانست و اظهار امیدواری کرد که با کوشش و همدلی همکاران همچنان در آینده شاهد بهبود مستمر خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان استان باشیم.