۵۲ حامد بشردانش معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت : با اجرای صورت گرفته در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، رودخانه زرجوب در محدوده شهری که بعلت عدم تسطیح مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه بود، مورد بسترسازی و گشایش مسیر قرار گرفت. وی توضیح داد : وجود بستر خاکی در مسیر رودخانه باعث انباشت […]

حامد بشردانش معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت :
با اجرای صورت گرفته در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، رودخانه زرجوب در محدوده شهری که بعلت عدم تسطیح مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه بود، مورد بسترسازی و گشایش مسیر قرار گرفت.

وی توضیح داد : وجود بستر خاکی در مسیر رودخانه باعث انباشت گل و لای و رسوبات و ایجاد بوی نامطبوع و سیمای بصری نامطلوب برای شهر شده که اکنون مورد بازگشایی و بسترسازی مناسب قرار گرفته است.

وی اشاره داشت این عملیات بهسازی با استفاده ازظرفیت ماشین آلات مکانیکی توسط بخش خصوصی و با نظارت حوزه خدمات شهری اجرا شد.

بشردانش افزود : روانسازی و سرعت بخشی به حرکت رودخانه، گشایش معبر، ایجاد سیمای بصری مناسب، برداشت انباشتهای رسوبی و رفع بوی نامطبوع از اهداف اجرای این پروژه عملیاتی بود.