۱۸ رضا اسدی سرپرست روزنامه جهان صنعت در استان گیلان صبح امروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان دکترحشمت رشت بدرود حیات گفت. جزئیات تدفین و تشییع این خبرنگار با سابقه گیلانی متعاقبا اعلام می شود. تکتم نیوزدرگذشت این روزنامه نگار محبوب را به خانواده و اهالی مطبوعات گیلان تسلیت می‌گوید.

رضا اسدی سرپرست روزنامه جهان صنعت در استان گیلان صبح امروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان دکترحشمت رشت بدرود حیات گفت.

جزئیات تدفین و تشییع این خبرنگار با سابقه گیلانی متعاقبا اعلام می شود.

تکتم نیوزدرگذشت این روزنامه نگار محبوب را به خانواده و اهالی مطبوعات گیلان تسلیت می‌گوید.