طی ابلاغی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمدتقی آشوبی به عنوان رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه و دبیر ستاد هماهنگی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش تکتم نیوز؛ طی ابلاغی از سوی دکتر بهرام عین اللهی -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محمدتقی آشوبی- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه و دبیر ستاد هماهنگی استان گیلان منصوب شد.
در این ابلاغ آمده است : با توجه به ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تامین سلامت آحاد جامعه و با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سند تحول دولت مردمی، طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در راستای تاکید رئیس جمهور محترم مبنی بر اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و با توجه به دانش و سوابق اجرایی و توانمندی جنابعالی، بدین وسیله به عنوان “رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه و دبیر ستاد هماهنگی استان گیلان” منصوب می شوید تا به منظور تسهیل در امور مربوط به استقرار، اجرا و توسعه برنامه، اقدام نمایید.