معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی مدیران امور پرستاری و درمان دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) شفت بازدید و روند ارائه خدمات در بخش‌های مختلف این بیمارستان‌ را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش تکتم نیوز، دکتر عقیل قلی پور معاون درمان دانشگاه با همراهی طاهره زاهد صفت_ مدیر امور پرستاری و دکتر فرهاد روشنفکر ، مدیر درمان دانشگاه از بخش‌های اورژانس، رادیولوژی، اتاق عمل سرپایی و آزمایشگاه این بیمارستان بازدید و سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده به مردم را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

گفتنی است، معاون درمان دانشگاه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان به بررسی مشکلات همکاران و کمبود تجهیزات بیمارستان پرداخت و از نزدیک نحوه عملکرد پرسنل و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان و بیماران بستری را مورد بررسی قرار دادند.