طبق بررسی‌های صورت گرفته و پلکان تعریف‌شده برای مشترکین گاز، ۶۰ درصد واحدهای خانگی با رعایت الگوی مصرف مناسب، در پله‌های اول تا سوم جای گرفته‌اند و برای این دسته از مشترکین که مجموعاً، ۲۷ درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، افزایشی منظور نشده و قبض‌های صادره برای این واحدها زیر ۳۰ هزارتومان در ماه است.

به گزارش تکتم نیوز، مهدی کمال‌آبادی فراهانی، مسئول امور تدوین تعرفه‌ها در مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب و با اشاره به صدور نخستین قبوض گاز مشترکین خانگی بر مبنای تعرفه‌های جدید، گفت: جدول تعرفه‌های جدید گازبها بخش خانگی اجرایی براساس بند “ک” تبصره ۱۵ و بند “م” تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، مصوب مجلس شورای اسلامی و پس از ابلاغ آئین‌نامه و مصوبه هیأت وزیران اصلاح شد. بر این اساس، صدور قبض‌های جدید گاز برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف بخش خانگی، افزایش یافته است.

وی درباره بازه زمانی مدنظر برای اعمال تعرفه‌های جدید در قبوض مشترکین گفت: مبنای زمانی اعمال تعرفه‌های جدید در قبوض گاز مشترکین، از تاریخ ۱۶ آذر امسال در نظر گرفته شده است.

کمال‌آبادی فراهانی افزود: طبق جدول تعرفه‌های جدید، مشترکین شرکت ملی گاز ایران از نظر مصرف در ۱۲ پله و در پنج اقلیم آب و هوایی دسته بندی شده‌اند.

قبض گاز مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند، افزایش نداشته است

مسئول امور تدوین تعرفه‌ها در مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درخصوص میزان مصرف پله‌های مختلف و اعمال تعرفه‌های جدید، گفت: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، ۶۰ درصد واحدهای خانگی در پله‌های اول تا سوم جای گرفته‌اند که بنا بر اطلاع‌رسانی قبلی، افزایش تعرفه برای سه پله اول اعمال نشده، بنابراین برای این دسته از مشترکین که متناسب با الگوی متعارف مصرف داشته‌اند و مجموعاً ۲۷ درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند، قبوض زیر ۳۰ هزار تومان در ماه به ازای هر واحد صادر شده است.

قبض گاز ۲۹ درصد مشترکین بین ۳۵ تا ۱۰۲ هزارتومان

وی در ادامه، افزود: بر اساس میزان مصرف ثبت شده، ۳۸٫۴ درصد از واحدهای خانگی در پله ۴ تا۱۰ مصرف‌کنندگان گاز جای گرفته‌اند میزان مصرف در این بخش به این شرح است که سه پله ۴ و ۵ و ۶ که ۲۸٫۹ درصد از مشترکین را در خود جای داده‌اند که این جمع از مشترکین مجموعاً، ۴۲ درصد از مصرف گاز خانگی را به خود اختصاص داده‌اند. قبض گاز این سه پله نیز بین ۳۵ تا ۱۰۲ هزارتومان ثبت شده است. بر این اساس، باید گفت که بیش از ۸۰ درصد صورتحساب‌های صادره زیر ۱۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر واحد بوده است.

۱۰ درصد مشترکین قبض ۱۴۲ تا ۴۷۲ هزارتومانی گرفته‌اند

کمال‌آبادی در رابطه با قبض گاز ۴ پله ۷ تا ۱۰ گفت: ۲۵ درصد گاز بخش خانگی از سوی مشترکین این ۴ پله مصرف شده که این واحد ها حدود ۱۰ درصد از واحدهای خانگی مصرف کننده گاز هستند. قبض گاز این دسته از مشترکین نیز بین ۱۴۲ تا ۴۷۲ هزارتومان در ماه به ازای هر واحد ثبت شده است.

۶ درصد گاز خانگی در تصرف ۱٫۶ درصد خیلی پرمصرف‌ها

کمال‌آبادی در ادامه توضیحات خود، در رابطه با پلکان ۱۱ و ۱۲ گفت: ۱٫۶ درصد واحدهای خانگی در این ۲ پله جای گرفته‌اند که این دسته به دلیل مصرف بسیار بد و نامتعارفشان، مشترکین بسیار پرمصرف شناخته می‌شوند و ۶ درصد از میزان گاز تخصیصی به بخش خانگی را نیز به خود اختصاص داده‌اند که بیشترین افزایش گازبها مربوط به این بخش است. در این بین ۶ دهم درصد در پله ۱۱ و یک درصد در پله ۱۲ قرار گرفته‌اند.

تأثیر صرفه‌جویی حداقلی در کاهش چشمگیر قبوض

گفتنی است، به مشترکین بسیار پرمصرف توصیه می شود با بهینه سازی و صرفه جویی، مصارف خود را مدیریت کنند تا با قرار گرفتن مصرف شان در پله های پایین تر، گازبهای آنها در پله های با تعرفه پایین تر محاسبه می‌شود. به عنوان مثال برای یک واحد مشترک خانگی در تهران با مصرف ۹۲۵ متر مکعب در ماه (پله ۱۱)، گازبهای این مشترک ۹۳۶ هزار تومان می‌شود که فقط با صرفه جویی و کاهش مصرف به میزان ۷۵ مترمکعب، در پله ۱۰ قرار گرفته و گازبهای مشترک ۴۶۷ هزار تومان خواهد شد.