مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: برای اجرای دوپروژه تعریض و بهسازی محور خمام به خشکبیجار وخمام به ضیابر، ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافت که سهم هر پروژه بالغ بر۵۰ میلیارد ریال است.

به گزارش تکتم نیوز، هادی رحمانی مدیرکل راه وشهرسازی گیلان تحقق مطالبات مردم و تمرکز بر تکمیل پروژه های نیمه تمام را جزء اولویت های برنامه توسعه راه وشهرسازی گیلان دانست و گفت: محور خمام- خشکبیجار -لشت نشاء -آستانه از جمله محورهایی است که در سالهای گذشته طرح ارتقاء آن از فرعی به محور اصلی مورد تصویب قرار گرفت واز سال۱۳۹۸ از محل اعتبارات استانی آغاز بکار نمودو درسالهای بعد نیز با اخذ مجوزهای لازم از محل ملی، اعتباردریافت کرد.

وی افزود: برای بهسازی این مسیر، قراردادی در۷/۸ کیلومتر منعقد شده که تاکنون برای این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۱میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل راه وشهر سازی در ادامه خاطر نشان کرد: برای تسریع در عملیات اجرایی این پروژه از محل اعتبارات سال جاری مبلغ ۵ میلیارد تومان تخصیص محقق شده که برای ادامه کار هزینه خواهد شد.

رحمانی با اشاره به ضرورت حفظ ایمنی، توجه به زیرساخت های راه و جاده ای استان را مهم برشمرد و افزود: باتوجه به موقعیت های ترانزیتی، کشاورزی و صنعتی گیلان همچنین کارکردهای محورهای مواصلاتی استان چه در سطح محلی چه در سطح ملی، زیرساخت راه و جاده در برنامه توسعه توام با عدالت، دارای اهمیت بسزایی است.به همین منظور در تلاشیم تا با جذب اعتبار بموقع، پروژه های نیمه تمام را سرعت بخشیده ودر زمان تعیین شده به اتمام برسانیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان بهسازی محور ضیابربه پیربازار را از دیگر پروژه های در دست اجرای استان نام بردکه با روند قابل قبولی در حال اجراست.

وی با اشاره به مشخصات اجرایی این پروژه گفت: بهسازی راه اصلی خمام- پیربازار-ضیابر از سال ۹۹ آغاز شده که در دو قطعه ۷/۵ کیلومتر از پیربازار به سمت نوخاله و ۶ کیلومتری از نوخاله به لاکسار در حال اجرا است.

رحمانی اظهار داشت: رای بهبود فرایند عملیات اجرایی این پروژه از اعتبارات سال جاری مبلغ ۵ میلیارد تومان تخصیص محقق شده که برای ادامه کار هزینه خواهد شد.