شبکه آبرسانی روستاهای دو گور و ضیابر شهرستان صومعه سرا توسعه یافت.

به گزارش تکتم نیوز؛ معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا از اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی روستاهای دو گور و ضیابر صومعه سرا خبر داد و گفت: پروژه لوله گذاری جهت توسعه شبکه توزیع و تامین آب شرب در این ۲ روستا به طول ۷۰۰ متر در سایزهای ۶۳ و ۱۱۰ میلی متر، اجرایی شد.

مازیار غلام پور افزود: با انجام این عملیات شاخص برخورداری روستایی شهرستان صومعه سرا از آب آشامیدنی افزایش و ۲۵ مشترک جدید از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهرمند شدند.

وی؛ هزینه اجرای این طرح رایک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.