استاندار گیلان به منظور بررسی نحوه خدمات رسانی به مردم وپیگیری مناسب امور از سوی اداره کل راه وشهرسازی گیلان به صورت سرزده از این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش تکتم نیوز، اسد الله عباسی، استاندار گیلان در ادامه نظارت های میدانی بر عملکرد دستگاه های اجرایی، به صورت سرزده از اداره کل راه وشهرسازی گیلان، بازدید و بر روند خدمت رسانی این اداره کل نظارت کرد.

عباسی در این بازدید با جمعی از کارکنان و مراجعه کنندگان این اداره کل گفت وگو و کیفیت خدمات رسانی را بررسی کرد.

در این دیدار هادی رحمانی مدیرکل راه وشهرسازی گیلان هم توضیحاتی درباره عملکرد و مشکلات این اداره کل به استاندار ارائه کرد.