هادی رحمانی مدیرکل راه وشهرسازی گیلان از تکمیل وآماده سازی رمپ ورود وخروج بیمارستان جدید الاحداث تالش تا دهه فجرخبر داد وگفت: این پروژه که به عنوان یک نقطه حادثه خیز تعریف شده بود، طی قراردادی جهت تکمیل و رفع حادثه خیز بودن نقطه، به پیمانکار مربوطه واگذار گردید.

به گزارش تکتم نیوز، هادی رحمانی مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با بیان اینکه در مسیر نظارت بر پروژه ها عمرانی ورعایت استانداردها وخدمت رسانی به مردم، باید حساسیت بالایی داشته باشیم و در این زمینه با هیچ کسی تعارف نداریم، تصریح کرد: این پروژه ابتدا در سال۹۸با پیمانکاری اجرا گردید که به دلیل تخطی از اصول فنی وعدم اتمام آن در زمان مقرر بر اساس ماده ۴۸ قرارداد منعقده با ایشان خاتمه یافت و قرار داد جدیدی با پیمانکار دیگری با رویکردهای نوین وتخصصی و با رعایت استانداردهای مشخص وتعیین زمان مقرر، در ابتدای سالجاری منعقد شد.

وی افزود: مشکلاتی از قبیل نبود مصالح و خاتمه پیمان قبلی پیمانکار پیشین موجب تاخیر در عملیات اجرایی پروژه شده بود که با پیگیری والزام به اتمام آن در اسرع وقت، مجددا از سر گرفته شد.

رحمانی با بیان اینکه علیرغم شرایط نامساعد جوی وبارش های متناوب که عملیات اجرایی وانجام تست های آزمایشگاهی را با کندی مواجه نموده بود، با پیگیری و هماهنگی های این اداره کل عملیات اجرایی پروژه با جدیت وشدت بیشتری درحال انجام است ودر حال حاضر در حال غلتک زدن لایه اساس می باشد که پس از خشک شدن این لایه و انجام تست ، نسبت به اجرای آسفالت اقدام خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با ابراز امیدواری خاطر نشان کرد: انتظار می رود این پروژه با توجه به روند سرعت اجرایی آن، تا دهه فجر تکمیل وبه بهره برداری برسد.