۱۱ به گزارش تکتم نیوز، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه واحدهای تابعه استانداری و شهرداری‌ها) از تاریخ ۳-۱۰-۱۴۰۱ لغایت ۳-۱۲-۱۴۰۱ در شهرداری رشت به منظور بررسی نحوه رفع معضلات مربوط به محل انباشت پسماند منطقه سراوان رشت مستقر است. چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا […]

به گزارش تکتم نیوز، هیأت بازرسی این اداره کل (گروه واحدهای تابعه استانداری و شهرداری‌ها) از تاریخ ۳-۱۰-۱۴۰۱ لغایت ۳-۱۲-۱۴۰۱ در شهرداری رشت به منظور بررسی نحوه رفع معضلات مربوط به محل انباشت پسماند منطقه سراوان رشت مستقر است.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس بگیرند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی‌کل کشور به‌ نشانی اینترنتی زیر، آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.