۹ به گزارش تکتم نیوز؛ جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با حضور اعضا و مشاوران کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به در پیش بودن فصل بودجه نویسی تصریح نمود: جلسات تخصصی در ابتدا با شهرداران مناطق، روسای سازمان‌ها و معاونین و کارشناسان […]

به گزارش تکتم نیوز؛ جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با حضور اعضا و مشاوران کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به در پیش بودن فصل بودجه نویسی تصریح نمود: جلسات تخصصی در ابتدا با شهرداران مناطق، روسای سازمان‌ها و معاونین و کارشناسان مربوطه برای رسیدگی به بودجه باید برگزار شود. باید این ریل گذاری از سمت شورا انجام و نواقص بودجه سال قبل نیز رفع گردد. در این جلسات درآمدها به سمت درآمد پایدار باید هدف گذاری شود.
سید شمس شفیعی کارشناسان مالی شهرداری را افرادی خبره دانست و افزود: در برخی از ردیفهای بودجه به مانند ردیف‌های مربوط به تملک در چند سال اخیر استفاده‌ای نشد. که این نشانگر الزامی نبودن وجود این ردیف‌ها است. ولی از طرفی موضوعات دیگری مانند رفاهی پرسنل وجود دارد که در بودجه باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد تا انگیزه پرسنل افزایش یابد.
وی با تاکید بر لزوم اجرای صحیح سیاست‌های شورا توسط شهرداری ادامه داد: شورای شهر برای بودجه سال ۱۴۰۱ اولویت ها را به دو بخش الف و ب و هر کدام از این دو گروه را به جزء اولویت بندی کرد. یکی از این اولویت ها بازگشایی مسیر خیابان ۳۵ متری میدان سرگل به سعدی بود که در کاهش ترافیک بسیار تاثیر گذار است. اما متاسفانه در شهرداری این اولویت ها به درستی اجرا نشد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه شهرداری رشت با تاکید بر رعایت مناقصه های آسفالت بیان کرد: شهرداران مناطق مناقصه های مربوط به آسفالت و موضوعات مربوط به آن را در زمستان سال جاری انجام دهد. تا در شروع سال که بارشها کمتر است بتوان از زمان استفاده بهینه جهت آسفالت گسترده‌تر را نمود.
در ادامه لوایح ارسالی از شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.