پروژه تعویض 1200 مترشبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با هدف كاهش انرژی توزیع نشده در روستای اسلام آباد بخش سنگر از توابع شهرستان رشت به بهره برداری رسید.

در راستای خدمت رسانی مطلوب و توسعه پایدار مناطق روستائی و همچنین افزایش ضریب پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی به گزارش تکتم نیوز ۱۲۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیون ریال در روستای اسلام آباد بخش سنگر از توابع شهرستان رشت اقدام شد.

این پروژه به همت و تلاش ۶ اکیپ عملیاتی اجرا و به بهره برداری رسید.

از دیگر مزایای اصلی استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق می توان به جلوگیری از اتلاف انرژی برق،کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیبا سازی شهری و روستائی و کاهش میزان استفاده های غیر مجاز از برق اشاره کرد.

شایان ذکر است در آئین افتتاح این طرح مهندس سید محمود حسینی فر مدیر امور توزیع برق سنگر و تنی چند از مسئولین محلی این بخش حضور داشتند.