رئیس شورای شهررشت با اشاره به پیش بینی بودجه های اندک برای این شورا، گفت: ردیف های اعتباری محدود پیش بینی شده برای شورای شهر رشت تحقق نیافته است.

به گزارش تکتم نیوز، مجید عزیزی امروز در جلسه شورای شهر رشت با اشاره به اینکه بودجه‌های در نظر گرفته شده برای فعالیت شورای بسیار محدود است، گفت: متأسفانه ردیف اعتبار محدود نیز تحقق نمی‌یابد.

عزیزی به عدم فعالیت مطلوب شورای شهر رشت در ادوار گذشته اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های قانونی به دنبال این هستیم که برای رفع مشکلات، بودجه شورای اسلامی شهر رشت افزایش یابد.

وی ضمن تشکر از شهردار رشت برای فراهم نبودن مکان و تجهیزات جانبی لازم برای شورای اسلامی شهر رشت، گفت: شوراهای شهر و روستا می‌توانند مشکلات و موانع پیش رو جهت خدمات رسانی به شهروندان را از طریق شورای اسلامی شهر رشت پیگیری نمایند.

عزیزی از نمایندگان مجلس شهر رشت درخواست کرد که پیگیر مشکلات اعضای شورای اسلامی بخش‌های مختلف این شهرستان باشند و ادامه داد: شورای اسلامی شهرستان به دنبال تحقق مطالبه گری های مردمی است.

رئیس شورای شهر رشت تأکید کرد: رفع مشکلات موجود و بوروکراسی اداری مستلزم همکاری و وحدت رویه همه دستگاه‌های اجرایی است.