۶ به گزارش تکتم نیوز، مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر گمرکات گیلان با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار و در خصوص افزایش همکاری های دو سویه تبادل نظر کردند. در این نشست که معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند مصوبات جلسات مشترک بررسی و […]

به گزارش تکتم نیوز، مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر گمرکات گیلان با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار و در خصوص افزایش همکاری های دو سویه تبادل نظر کردند.
در این نشست که معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند مصوبات جلسات مشترک بررسی و ساز و کار لازم به منظور اجرا طرح هوشمند سازی گمرکات و افزایش خدمات به تجار و بازرگانان طراحی و تدوین شد.
گفتنی است در ادامه این نشست ناظر گمرکات گیلان از مسیرهای خروجی کالا در محدوده منطقه آزاد انزلی فاز صنعت و تجارت و انبارهای مجتمع بندری کاسپین بازدید به عمل آورد.