مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان بیان داشت:سرانجام با اهتمام و پیگیری مجدانه این اداره کل و همراهی مشفقانه دادگستری استان از اراضی حفاظتی پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق کیاشهر واقع در شرق گیلان رفع تصرف شد.

به گزارش تکتم نیوز، ساسان کفایی ،مدیرکل محیط زیست گیلان خبر داد:در اقدامی هماهنگ همه سازه های نامتجانس و معارض در پارک ملی بوجاق که قریب به ۱۰ سال بر خلاف تمام قوانین و مقررات حفاظتی مترتب بر پارک ملی، به قصد تصرف و تغییر کاربری، احداث و جاگیر شده بودند، با حمایت تام دستگاه قضایی استان قلع و قمع و رفع تصرف شد

.وی اظهار داشت: این اقدام در حالی بوقوع پیوست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ ، متعاقب استاندارد سازی هرچه دقیق تر منطقه حفاظت شده پارک ملی بوجاق، پرونده رفع تعارضات یاد شده بطور ویژه در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان بود.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت:به همین منظور چندین نوبت بازدید مشترک بین اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و دستگاه قضایی استان بویژه با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی ریاست دادگستری استان گیلان، از این منطقه حفاظتی انجام شد و تخلفات محرز متعدیان به تایید مقام محترم قضایی رسید و سرانجام منتج به صدور حکم تخریب تمامی سازه های غیر مجاز و خروج کامل متخلفان از اراضی ملی تحت حفاظت محیط زیست استان گیلان در حوزه پارک ملی بوجاق شد.

کفایی اظهار داشت:سال ۱۳۹۱ متعاقب درخواست برخی از اهالی برای احداث سازه های سازگار با محیط زیست و بصورت موقت، با انگیزه اجرای طرح گردشگری و طرح سالم سازی ساحل دریا در منتهی علیه جنوب غربی پارک ملی بوجاق، به رغم تمام قوانین حفاظتی پارک ملی ، موافقت شد.

وی ادامه داد: زیاده خواهی ها باعث شد تا این مصالحه با اهالی در اجرای طرح، صورت دیگری به خود بگیرد، چراکه نه تنها این طرح بصورت موقت اجرا نشد، بلکه تعداد سازه های نامتجانس و بتنی افزایش یافت و کاملا صورت تغییر کاربری و تصرف اراضی به خود گرفت.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت:سرانجام پس از قریب به ده سال به رغم آزار و اعمال نفوذ مافیای زمین خواری، با هماهنگی و همگامی دستگاه حاکمیتی حفاظت محیط زیست استان و دستگاه قضایی، عدالت به نفع طبیعت و احترام به قوانین جاری کشور اجرا شد و با خروج کامل متخلفان، دست تعرض و منفعت طلبشان کوتاه شد.

کفایی گفت:این اقدام گام بلندی در راستای استاندارد سازی هرچه بیشتر حفاظت در نخستین پارک ملی خشکی دریایی کشور در بوجاق گیلان به شمار می آید.

پارک ملی بوجاق که دارای عالی ترین درجه حفاظتی در منطقه چهارگانه است که در خرداد ماه سال ۱۳۸۱ ، منطقه ای بوسعت ۳۲۶۰ هکتار مشتمل بر دهانه سفیدرود، تالاب بوجاق در غرب و لاگون کیاشهر در شرق آن به انضمام بخش هایی از پهنه آبی دریای خزر تا عمق ۶ متر در امتداد پارک، بعنوان پارک ملی بوجاق مورد تصویب قرار گرفت.

این منطقه زیستگاه مهم زمستان گذرانی پرندگان در خطر انقراض جهانی است و از زیستگاههای مهم تخم ریزی و زادآوری ماهیان محسوب میشود و بر اساس معیارهای مهمی چون گیاهان و جانوران منطقه بویژه زیستگاه پرندگان در زمره رامسرهای سایت های ایران است.