۵ به گزارش تکتم نیوز ،غلام حسین ولدی مدیر کل را آهن شمال (۲)کشور با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور بررسی زیر ساخت های اقتصادی و تجاری و لزوم توسعه زیر ساخت های ریلی در راستای ارتقای شاخص های لجستیکی و‌ ترانزیتی دیدار و تبادل نظر کردند. […]

به گزارش تکتم نیوز ،غلام حسین ولدی مدیر کل را آهن شمال (۲)کشور با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور بررسی زیر ساخت های اقتصادی و تجاری و لزوم توسعه زیر ساخت های ریلی در راستای ارتقای شاخص های لجستیکی و‌ ترانزیتی دیدار و تبادل نظر کردند.
در این دیدار که معاون بندری و حوزه خزر سازمان نیز حضور داشت دو طرف بر لزوم همکاری های مشترک برای فعالسازی کریدور های بین المللی عبوری و توسعه مبادلات تجاری و‌ تراتزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی به روش حمل و نقل ترکیبی(دریایی-ریلی) تاکید داشتند.